สุราษฎร์ธานี – บริษัททิปโก้ นำหัวสับปะรดใช้เป็นอาหารช้าง จำนวน 100 ตัน มอบให้แก่ศูนย์บริบาลดูแลช้างไทย Samui Elephant Haven ที่ประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 ภายหลังสื่อผู้จัดการออนไลน์ นำเสนอความเดือดร้อนก่อนหน้านี้
วันนี้ (26 เม.ย.) จากกรณีสื่อผู้จัดการออนไลน์ ได้นำเสนอข่าว กรณีที่ศูนย์บริบาลดูแลช้างไทย Samui Elephant Haven บนเกาะสมุย ประสบปัญหาจากวิฤตโควิด-19 ทำให้ศูนย์บริบาลดูแลช้างไทย Samui Elephant Haven ภายในซอยเขาพระ หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีช้าง จำนวน 19 เชือก พร้อมวัวอีกจำนวน 14 ตัว กำลังได้รับผลกระทบเนื่องจากช้างและวัวภายในศูนย์บริบาลดูแลช้างไทย Samui Elephant Haven ขาดแคลนอาหาร

Read the full article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed